Liên hệ

HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN 8

Số 5 Đường 1011, Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8, TP.HCM
Lầu 2, Cơ Quan UBMTTQ & Các Đoàn Thể Quận 8

0903 37 64 22
( Trần Ngọc Dũng – Chủ tịch HDN )
0903 36 14 78
( Đỗ Thị Mỹ Dung – Chánh VP )

dungtn@anthienpharma.com.vn
(Trần Ngọc Dũng)
mydung.hdnq8@gmail.com
(Đỗ Thị Mỹ Dung)