Giới thiệu chung

Hiệp hội Doanh nghiệp Quận 8 được thành lập theo Quyết định số 4884/QĐ-UBND ngày 21/9/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp đa thành phần kinh tế và đa ngành nghề đang hoạt động trên địa bàn thành phố, là “cầu nối” đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên trong các quan hệ kinh tế – xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước, là đầu mối làm cầu nối trong mối quan hệ giữa các Hội viên với các cơ quan Đảng, Chính quyền, các cơ quan hữu quan, nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khuôn khổ Pháp luật quy định.

Hiện nay toàn hệ thống Hiệp hội có 60 tổ chức Hội thành viên tập thể (trong đó gồm 57 Hội thành viên chính thức và 3 Hội viên liên kết) với hơn 8300 doanh nghiệp hội viên. Với phương châm hoạt động “Vì quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp – Vì lợi ích của quốc gia – Vì uy tín đối với quốc tế – Vì xã hội và cộng đồng” khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác- Phát triển” Hiệp hội ngày càng được sự quan tâm, tín nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp.