Công ty TNHH MTV DV Công ích Quận 8

|

Công ty TNHH MTV DV Công ích Quận 8
Địa chỉ: Số 7 – 9 đường 1107 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8
Điện thoại: (08) 3852 0231 – (08) 3852 0232 – (08) 3852 0233
Fax: (08) 3852 0229
Email: dvciq8@gmail.com
Website: www.dichvucongichq8.vn

Giới thiệu chi tiết

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8 hoạt động theo Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Hoạt động dịch vụ công ích:

  • Vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác.
  • Quản lý công viên cây xanh, hệ thống thoát nước và chiếu sáng.
  • Xử lý chất thải và các chất gây ô nhiễm trên và ven kênh, sông .
  • Quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước được phân cấp quản lý.
  • Xây dựng, sửa chữa công trình hạ tầng, đô thị.

Hoạt động kinh doanh:

  • Cơ khí ô tô: Sửa chữa các phương tiện, đóng mới công cụ lao động chuyên ngành vệ sinh .
  • Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông.
  • Tư vấn, thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.
  • Tư vấn giám sát chất lượng công trình.
Previous

Trần Mỹ Châu

Công ty TNHH SXTMXD Hưng Việt

Next