Hội viên hdn

Lê Thị Thu Nga

Lê Thị Thu Nga

Cty TNHH Quang Vinh Áo mưa 2900 Phạm Thế Hiển, P.7 Q.8 0908 83 28 32 nga@aomuaquangvinh.com ...
Thái Quốc Duy

Thái Quốc Duy

Cty CP Nhựa Hùng Anh Nhựa thiết bị vệ sinh, Sứ 195/7 Bùi Minh Trực, P.5, Q.8 0903 71 04 28 ha@hunganh.com hunganh20051080@yahoo.com.vn ...
Nguyễn Hoài Khải

Nguyễn Hoài Khải

Cty TNHH May Tân Phú May công nghiệp 119 Cao Xuân Dục, P.12, Q.8 0977 36 66 69 khaitanphu@gmail.com ...
Huỳnh Văn Hạnh

Huỳnh Văn Hạnh

Cty CP đo đạc XD TB Phúc Gia Đo đạc XD TB 130 đường 32 KDC Bình Phú, P.10, Q.6 0903 91 62 91 huynhhanh_tracdia@yahoo.com ...
Đinh Thị Lệ

Đinh Thị Lệ

HTX Cơ giới VTTB Q8 Vận tải - Thủy nội địa 41 Nguyễn Văn Của, P.13, Q.8 0913 90 22 96 thuyboq8@yahoo.com ...
Lưu Tử Tâm

Lưu Tử Tâm

Cty TNHH SXTMDVXKBB Đồng Hưng Sản xuất bao PP 8 Trương Đình Hội, P.16, Q.8 0903 82 22 99 donghung68@yahoo.com.vn ...
Võ Thị Kim Thủy

Võ Thị Kim Thủy

Cty TNHH DV Đồng Xanh Suất ăn công nghiệp 2 Bến Phú Định, P.16, Q.8 0908 86 62 74 vothikimthuy@duytan.com ...
Lưu Phương Nam

Lưu Phương Nam

Cty TNHH Nhựa Tự Cường Nhựa 79/25 Phú Định, P.16, Q.8 231/107 Bình Tiên, P.8, Q.6 0903 96 07 12 tucuongplastic@gmail.com ...
Nguyễn Minh Điền

Nguyễn Minh Điền

Cty DV Công Ích Q8 VSMT - XDCB B 45 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8 0913 63 44 94 dienminh2011@gmail.com ...