Hội viên hdn

Nguyễn Trí Kiên
1968

Nguyễn Trí Kiên 1968

Cty TNHH Minh Tiến Túi xách 155 Dạ Nam P3 Q8 0903 81 52 09 kien@miti.vn ...
Lưu Phúc Thái

Lưu Phúc Thái

Cty TNHH Thái Lợi Gạch men 9 Tạ Quang Bửu, P.6, Q.8 0903 96 78 31 Congtythailoihcm@gmail.com ...
Trịnh Vi Anh

Trịnh Vi Anh

Cty TNHH Chánh Nông Hạt giống 846 Hưng Phú, P.10, Q.8 0913 92 26 27 quangchanhnong@yahoo.com ...
Nguyễn Lâm Xuân Mai

Nguyễn Lâm Xuân Mai

Cty TNHH SXTM Phát Lộc Thành Sản xuất thương mại 3052A Phạm thế Hiển P7 Q8 0907 15 53 97 phatlocthanh@yahoo.com ...
Trần Ngọc Ẩn

Trần Ngọc Ẩn

Cty TNHH Dược Phẩm AT7C Dược phẩm 54/10 Đường 266, Bùi minh Trực, P.6, Q.8 0902 98 38 85 tna290319@yahoo.com ...
Âu Phú

Âu Phú

Cty TNHH TaiNan International VN May mặc 830 Nguyễn Duy, P.12, Q.8 0903 18 26 68 stanleyan@tainantex.com ...
Thái Tỷ Tỷ

Thái Tỷ Tỷ

Cty TNHH Thái Hòa Hải sản đông lạnh 25/65 An Dương Vương, P.16, Q.8 0903 70 34 57 thaityty@yahoo.com.vn ...
Nguyễn Thới Bình

Nguyễn Thới Bình

Cty TNHH DVTM Bình Ngân Thịt đông lạnh 143 A Hưng Phú, P.8, Q.8 0906 70 54 54 receiving.binhngan@gmail.com ...
Phan Hiệp Lợi

Phan Hiệp Lợi

Cty CP BV Hiệp Lợi Thẩm mỹ 128 -130 Dương Bá trạc, P.2, Q.8 0903 75 51 86 hovanphuong@hcm.vnn.vn ...