Ban chấp hành hdn

Trần Ngọc Dũng

Trần Ngọc Dũng

Cty Cổ Phần Dược Phẩm An Thiên Chủ tịch hội doanh nghiệp q8 Dược phẩm 314 Bông Sao, Phường 5, Q.8 0903 37 64 22 dungtn@anthienpharma.com.vn ...
Trần Chí Hậu

Trần Chí Hậu

Cty TNHH mắt kính Trần Nguyễn Ủy viên BCH Mắt kính 54/32 dường 266 Bùi Minh Trực P6 Q8 0983 76 79 28 trannguyenltd@vnn.vn ...
Hứa Phú Doãn

Hứa Phú Doãn

Cty TNHH TM Tân Việt Mỹ Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp q8 Máy lọc nước 21 Đường 3359, Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8 0942 83 83 24 huaphudoan@yahoo.com ...
Đặng văn Tấn

Đặng văn Tấn

Cty TNHH Tấn Duy Dương Ủy viên BCH XDDD san lắp mặt bằng 894D Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8 0913 95 94 01 tanduyduong07@yahoo.com ...
Lê Văn Nghĩa

Lê Văn Nghĩa

Cty TNHH Giấy VPP Thành Công Phó Chủ tịch hội doanh nghiệp q8 Giấy VS - Giấy - Tập HS - Thùng Carton 1464B Ba Tơ, Phường 7, Q.8 0903 ...
Huỳnh Thị Huệ

Huỳnh Thị Huệ

Cty CP Nhôm Nhựa Kim Hằng Phó Chủ tịch hội doanh nghiệp q8 Nhôm - Nhựa Số 1 Ba Tơ, Phường 7, Q.8 0903 06 06 06 leadboard@kimhang.com.vn ...
Lâm An Dậu

Lâm An Dậu

Cty CP Vĩnh Tiến Phó Chủ tịch hội doanh nghiệp q8 Giấy - Tập học sinh 87 Cao Xuân Dục, Phường 12, Q.8 0913 82 22 22 vinhtien@hcm.vnn.vn ...
Quan Đắc Hiền

Quan Đắc Hiền

Cty TNHH Tam Hữu Phó Chủ tịch hội doanh nghiệp q8 Sản xuất khăn giấy 1093 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Q.8 0902 33 33 33 xuongctytamhuu@gmail.com ...
Trần Hớn Cường

Trần Hớn Cường

Cty TNHH Hưng Thông Phó Chủ tịch hội doanh nghiệp q8 Bao tay nylon 808 Hưng Phú, Phường 10, Q.8 0917 23 22 22 vanthong268@yahoo.com.vn ...